Bridgeclub Zutphen

Bridgeclub Zutphen is de oudste bridgeclub van Zutphen en directe omgeving. In 2002 heeft een fusie plaatsgevonden met Bridgeclub Born Again en in 2005 met Bridgeclub Smoke Down en de Rookvrije Senioren Bridgeclub. Bridgeclub Zutphen is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond.

Dinsdagavond, woensdagavond en donderdagmiddag, bridgen!

Bridgeclub Zutphen speelt elke dinsdagavond, woensdagavond en donderdagmiddag. Op dinsdag- en woensdagavond wordt er om 19:30 uur begonnen. Op donderdagmiddag wordt het startsein om 13:30 uur gegeven. In de zaal wordt niet gerookt. Op de woensdagavond en donderdagmiddag bestaat een competitieavond uit 6 ronden van elk 4 spellen. Op de dinsdagavond worden 7 ronden van elk 4 spellen gespeeld. We spelen op tijd, 30 minuten per vier spellen. Na het 25-minuten sein mag geen nieuw spel meer begonnen worden. Een ieder dient in het bezit te zijn van een systeemkaart. Deze zijn te verkrijgen bij de wedstrijdleiding en kan men downloaden via deze site. Indien u moeite heeft met het invullen van de systeemkaart, dan zijn er altijd mensen die u daarbij willen helpen. Beginners worden wel geacht de basisbegrippen van het spel te kennen. Zij kunnen verder op hulp van medeleden rekenen.

Speellocatie

Er wordt gespeeld in de kantine van voetbalvereniging AZC.
Adres: Fanny Blankers-Koenweg 8, 7203 AA Zutphen
Er is een grote parkeergelegenheid aanwezig.

Afmelden voor een speelavond

Bericht van verhindering zo mogelijk melden via de absentielijst. Lukt dit niet, dan kan het ook via de website voor zowel de dinsdag- als woensdagavond en donderdagmiddag. Doet u het liever telefonisch, dan kunt u bij een van de onderstaande personen terecht.

Dinsdagavond

Peter Groeneweg 06-58962004

Woensdagavond

Maarten Duits 06-42281187 of (0575)-525872

Donderdagmiddag

Henk Pelskamp 06-47836171. Bij afwezigheid van Henk kan men zich afmelden bij Maarten Fabery de Jonge op nummer 06-51979457

Bij verhindering van de partner kunnen introducés, na overleg met de wedstrijdleiding, meekomen.

Nieuwe leden, beginners en gevorderden, van harte welkom!

Opgave van nieuwe leden, bedanken als lid, adreswijzigingen, opgave extra speelmoment kan via de website. Indien schriftelijk dan opsturen naar de secretaris, Jeanne van den Bijgaart.

Contributie

De jaarcontributie voor het seizoen 2016-2017 bedraagt:
1 speelmoment € 66,00
2 speelmomenten € 110,00
3 speelmomenten € 152,00
Beginners (1e jaar) € 45,00
Niet-spelend lid € 35,00
De contributie moet overgemaakt worden op rekeningnummer NL32ABNA0479847150, t.n.v. Bridgeclub Zutphen.
Dubbelleden ontvangen tegen het eind van het seizoen een gedeelte van de contributie terug.

Organisatie van de vereniging

Bestuur

 • Voorzitter: Maarten Duits
 • Penningmeester: Henk Smedinga
 • Secretaris: Jeanne van den Bijgaart
 • Hoofdwedstrijdleiding: Jan Kasteleijn
 • lid: Truus Hobrink
 • toehoorder: Margriet de Gunst

Statuten, huishoudelijk reglement en wedstrijdreglement

Notulen laatste Algemene leden vergadering

Naast een bestuur heeft de vereniging ook een aantal commissies. Zo is er voor elk speelmoment een commissie in het leven geroepen. Deze commissies hebben als doel: het regelen van de competities en bijzondere speelavonden.

Technische commissie

Arbitrale zaken

 • Jan Kasteleijn
 • Harry Garsen

Technische zaken

 • Margriet de Gunst (voorzitter)
 • Hans Derrix
 • Jos Meijers
 • Ramon Lieveld

Gastvrouw

 • Renate Lübke
  Zij zorgt voor kaarten en attenties voor de zieken binnen onze club.

Dinsdagavond

speelmoment commissie

 • Jan Kasteleijn
 • Emelda Hendriks
 • Jeanette Altena

arbiters

 • Jan Kasteleijn
 • Hans Derrix
 • Henk Smedinga

Woensdagavond

speelmoment commissie

 • Vera Berkhout
 • Annie de Krosse
 • Betty Pelskamp
 • Femmy Teijema

arbiters

 • Jos Meijers
 • Henk Smedinga
 • Margriet de Gunst
 • Wim Altena

Donderdagmiddag

speelmoment commissie

 • Jolande Polman
 • Inge van Welij
 • Monique Ruighaver

arbiters

 • Berty Fabery de Jonge
 • Ramon Lieveld
 • Jack Richheimer

Evenementen commissie

 • Hans Derrix
 • Els van ‘t Padje
 • Jeanne van den Bijgaart
 • Henk Smedinga

Horeca commissie

 • Jeanne van den Bijgaart
 • Henk Smedinga
 • Ton van Broekhuijsen

Ladies Day commissie

 • Riet Botschuyver
 • Ina Dekker

Herendrive commissie

 • Henk Smedinga
 • Peter Groeneweg
 • Henk Pelskamp

Aanmelden

Uitslagen

Afmelden

Archief

Diversen

Links

Systeemkaarten