Bridgeclub Zutphen

Verschil tussen Butler en Paren

De volgende serie is de wedstrijdvorm Butler. Het bieden en spelen is natuurlijk hetzelfde als bij parenbridge, echter de scoreberekening bij Butler is anders dan bij paren. Met behulp van een voorbeeld spel (scorekaart hieronder) zal geprobeerd worden om dit verschil te verduidelijken.

Voordat u verder leest is het verstandig om eerst het volgende artikel goed te lezen: Uitleg Butler

Paar NZ OW Res. NZ OW
1 4 C +620
2 – 1 – -620
3 4 C +620
4 – 3 – -620
5 3 +1 +170
6 – 5 – -170
7 4 C +620
8 – 7 – -620
9 4 +1 +650
10 – 9 – -650
11 4 C +620
12 – 11 – -620

Parentelling

Het berekenen van de score bij parenbridge werkt als volgt:
Uw score wordt vergeleken met alle andere paren uit uw groep die in dezelfde windrichting zaten als u. Het paar met de laagste score krijgt 0 Match Points (MP), diegene met daarna de laagste score krijgt 2 MP, diegene die daarna de laagste score heeft 4 enz. Als er paren zijn die hetzelfde resultaat hebben behaald, dan worden de MP’s bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal paren die dezelfde score hebben behaald.

Score NZ paren

NZ Paar Score MP
1 +620 5
3 +620 5
5 +170 0
7 +620 5
9 +650 10
11 +620 5

Paar 5 heeft de laagste score behaald, dus 0 MP. De paren 1,3,7,11 hebben +620 gehaald, om tot een aantal MP te komen worden de scores bij elkaar opgeteld en gedeeld door 4 (aantal paren met dezelfde score) 2 + 4 + 6 + 8 = 20 : 4 = 5 MP. Paar 9 heeft +650 gehaald en krijg nu 10 MP.

Score OW paren

OW Paar Score MP
2 -620 5
4 -620 5
6 -170 10
8 -620 5
10 -650 0
12 -620 5

Paar 10 heeft de laagste score behaald, dus 0 MP. De paren 2,4,8,12 hebben -620 gehaald, zij krijgen 5 MP ( 2+4+6+8 = 20 : 4 = 5). Paar 6 heeft het beste resultaat van de OW paren en krijgt 10 MP.

Nu vraagt u zich natuurlijk af, maar ik zie nooit iets van Match Points. Dat klopt, op de Bridgemate wordt de behaalde score nooit in MP getoond, maar in een percentage. Als er 100% staat, dan heeft u het, het beste gedaan. Heeft u 0% gehaald, dan hebt u de laagste score behaald op dit spel.

Butlertelling

Butler is een 4-tallenwedstrijd zonder nevenpaar. Uw score wordt vergeleken met alle andere paren uit uw groep die in dezelfde windrichting zaten als u. De scores uit dezelfde lijn, b.v. NZ worden opgeteld en gedeeld door het aantal paren die NZ zaten. De hoogste en de laagste score worden niet meegenomen bij de berekening. De uitkomst van de berekening is de datumscore.

Voorbeeld datumscore

Op het spel van bovenstaande scorekaart zijn de volgende scores behaald door NZ:
+650 +620 +620 +620 +620 +170 . Voor de berekening doen de scores +650 en +170 niet mee (hoogste en laagste score). Van de overgebleven scores wordt de datumscore bepaald: +620 +620 +620 +620 = +2480 : 4 = +620 (datumscore NZ).

Alle scores worden vergeleken met de datumscore en uitgedrukt in IMP’s (4-tallentelling). De OW paren krijgen de “tegenscore”. De datumsscore voor de OW paren is -620.

Paar Score NZ Datumscore NZ Verschil datumscore NZ IMP NZ Score OW Datumscore OW Verschil datumscore OW IMP OW
1 +620 620 0 0
2 -620 -620 0 0
3 +620 620 0 0
4 -620 -620 0 0
5 +170 620 -450 -10
6 -170 -620 +450 10
7 +620 620 0 0
8 -620 -620 0 0
9 +650 620 30 1
10 -650 -620 -30 -1
11 +620 620 0 0
12 -620 -620 0 0

Paar 1 heeft een score van +620 gehaald, om nu het aantal behaald IMP-en te bepalen gaan we als volgt te werk. Het verschil tussen de behaalde score en de datumscore wordt opgezocht in de IMP-tabel, dus +620 (behaalde score) – 620 (datumscore) = 0. Zoals in onderstaande IMP tabel is af te lezen valt 0 binnen de reeks van 0-10. Dit levert 0 IMP’s op.

Nog twee voorbeelden:

  1. Paar 5 heeft +170 gehaald, dit levert -10 imp-en op. Namelijk +170 – 620 = -450. In de IMP tabel is te zien dat 450 valt binnen de reeks 430-490 en dat, dat dus 10 imp-en oplevert.
  2. Paar 9 heeft +650 gehaald, dit levert 1 imp op. Namelijk +650 – 620 = +30. In de IMP tabel is te zien dat 30 valt binnen de reeks 20-40 en dat, dat dus 1 IMP oplevert.

We kunnen aan de hand van de laatste 2 voorbeelden de volgende conclusies trekken:

  1. het niet bieden van de manche (paar 5) “kost” een heleboel imp-en (punten);
  2. het halen van een overslag (paar 9) levert weinig op.

IMP tabel

Score IMP Score IMP
0-10 0 320-360 8
20-40 1 370-420 9
50-80 2 430-490 10
90-120 3 500-590 11
130-160 4 600-740 12
170-210 5 750-890 13
220-260 6 900-1020 14
270-310 7 1100-1290 15

Tot slot nog een paar tactische tips:

  • Bij een parenwedstrijd wegen alle spellen even zwaar. Bij Butler kan een gemiste manche 10 IMP’s kosten.
  • Advies: Bied scherpe manches, het verschil tussen een deelscore (met eventuele overslagen) en een gemiste manche is erg kostbaar.
  • Een overslag is nauwelijks van belang, neem geen risico.
  • Het downspelen van de tegenpartij is ook hier heel belangrijk. One down is good bridge. (Soms).

Als er na het lezen van dit artikel nog vragen zijn, schroom dan niet om het te vragen. U kunt met uw vraag terecht bij de wedstrijdleiders en arbiters, zij helpen u graag!

Het is wel zo fijn dat we weten wat de regels zijn van het spel dat we zo graag spelen.

Technische commissie BC Zutphen.